Burgenland > Eisenstadt

Plaatsen > Burgenland > Eisenstadt

Eisenstad kent 13000 inwoners en is een klein provinciestadje. De stad werd na de afscheiding van Ödenburg tot hoofdstad van Burgenland gekozen.  Oorspronkelijk was dit gebied 3977 vierkante kilometer Hongaars grondgebied, dat met 270.00 inwoners na de Eerste Wereldoorlog door het verdrag van Trinion bij Oostenrijk werd gevoegd. De nieuwe provincie zou Vier-Burgen-Land gaan heten, ter ere van de 4 voormalige Hongaarse districtshoofdsteden: Pressburg, Wieselburg, Ödenburg en Eisenburg. Het werd eenvoudig Burgenland, met Eisenstadt als nieuwe hoofdstad.

Eisenstadt is ook de stad van Haydn. Een beroemd componist en losbol. in 1761 trad Haydn in dienst als vice-kapelmeester van prins Paul Anton Esterházy te Eisenstadt. Diens opvolger, prins Nicolaus Jozef, stelde hem in 1766 aan als eerste kapelmeester in het nieuwe slot Esterháza bij het Neusiedlermeer. Het orkest, 14 tot 22 man werd onder Haydn een van de beste ensembles uit die tijd. Haydn, die dertig jaar in dienst bleef van de Esterházy’s, componeerde voor dit orkest talrijke symfonieën, opera’s (w.o. marionettenopera’s), wereldlijke cantates, kerkmuziek, divertimenti, concerten en menuetten. Bovendien schreef hij zo`n 170 composities, w.o. trio’s voor baryton, een instrument, dat de prins zelf niet onverdienstelijk bespeelde.

Haydn stierf in 1809, zijn schedel werd kort daarna in Wenen ontvreemd uit het graf. Het werk van een hoogleraar, die wilde onderzoeken, waar dat geniale talent van de musicus nu wel in school. Eerst in 1820 werd de roof ontdekt. Toen namelijk werden in Wenen de stoffelijke resten van Haydn weer opgegraven voor herbegraving in Eisenstadt. Daar, waar Haydn 12 jaar werkte en woonde. De schok was groot.

Zoeken hielp eerst niet. Pas in 1895 dook de schedel van Haydn weer op. Gevonden door een clubje muziekvrienden in Wenen. Die stonden trots hun vondst niet af aan Eisenstadt, maar schonken hem aan een museum in Wenen. Haydns hoofd stond daar lange tijd in een vitrine voor het publiek te kijk.

Eerst in 1954 lukte het Eisenstadt de schedel alsnog in bezit te krijgen. Met enig ceremonieel werd het hoofd gevoegd bij de overige resten van de componist, die al die tijd incompleet rustten in het Haydnmuseum van Eisenstadt. Sindsdien ligt de grote meester daar nu weer compleet.

Zijn woning in Eisenstadt dient thans als Haydn-museum. Veel oorspronkelijk voorwerpen; ooit eigendom van de componist, zijn er tentoongesteld. Muziekstukken, meubilair en het originele orgel, waaraan Haydn musiceerde. Joseph-Hayn Gasse 21, Pasen tot Ooktober dagelijk sgeopend van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 uur.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *