Bosbouw

Thema’s > Bosbouw

De bosbouw levert hout voor brandstof en de houtverwerkende industrie. Drie miljoen hectare van het Oostenrijkse oppervlak is bestemd voor de bosbouw. Er wordt per jaar ongeveer 12.000 m3 hout geproduceerd. Van de totale productie in de agrarische sector bestaat 19 procent uit producten van de sector bosbouw. De exploitatie is voornamelijk in handen van de grootschalige bedrijven die zich in de publieke en private sector bevinden. De publieke sector zorgt voor een aandeel van 13 procent van de totale kap. Het meeste hout komt uit de Bundesforeste (dit zijn de bossen die onder toezicht staan van de overheid). In de private sector hebben de rooms-katholieke kerk en de gevestigde aristocratische families nog steeds een belangrijke invloed op de productie.

De Europese richtlijnen hebben nauwelijks invloed gehad op de Oostenrijkse bosbouw. Deze sector is niet van subsidies afhankelijk waardoor er weinig aan de wet- en regelgeving is veranderd.

2002 was het tweede achtereenvolgende jaar waarin de productie is gedaald, dit na een lange periode waarin de productie sterk was gestegen. De totale stijging in de periode 1998-2001 lag rond de 28 procent.
De houtindustrie telt ongeveer 1.750 bedrijven, daaronder vallen 1.400 zagerijen. De belangrijkste sectoren in de houtbranche zijn de zaag-, meubel-, bouw- en houtverwerkende industrieën. De houtbranche biedt werk aan 30.878 personen in 2002 en zij verdienden gemeten in het voorjaar van 2001, een totale loonsom van 689,2 miljoen euro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *