Perchten

Thema’s > Perchten

In de Hohe Tauern komen de Perchten jaarlijks in elk dag om geluk en zegen voor het komende jaar te brengen. Het gebruik van de Perchten komt echter niet alleen in de Hohe Tauern voor. In Eberndorf bijvoorbeeld is een hele groep mensen die zich gedurende het hele jaar bezig houdt met het snijden in hout voor het maken van de maskers. Zo rond de tijd van Sinterklaas ziet met in die omgeving dan ook vele Perchten.

De eeuwige strijd tussen de goeden en de kwaden, het licht in de duisternis, het belonen en straffen komt uitdrukkingsvol in het gebruik van de Perchten tot uitdrukking. Dit gebruik, afkomstig uit de ‘heidense’ tijd bestaat nog heden ten dage. In de Rauhnächte (de twaalf nachten tussen Kerstmis en Driekoningen waarin de boze geesten weggerookt werden) trekt Vrouw Percht (gevierde vrouw in sagen) haar machtige, Germaanse godinnengestalte aan en met haar Heer gaat ze over het land en brengt vruchtbaarheid en zegen voor het komende jaar, beloont de vlijtigen en bestraft de luien. Dan trekt Vrou Percht haar tweede ‘gestalte’ aan namelijk die van de schone en gelukbrengende en die van de lelijke en straffende verschijning. Dit dubbelkarakter komt ook altijd weer tot uitdrukking in de mooie en lelijke Perchten (maskers).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *