Politieke verhoudingen

Thema’s > Politieke verhoudingen

De Bundesrat heeft 64 leden; de leden vertegenwoordigen de verschillende provincies. Elke provincie heeft minimaal
drie afgevaardigden, verder is het aantal af te vaardigen vertegenwoordigers gerelateerd aan het aantal inwoners in die provincie.

Politieke partijen
De belangrijkste politieke partijen zijn :
– Österreichische Volkspartei (ÖVP)
– Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)
– Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)
– Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ)
– Die Grünen

ÖVP : Österreichische Volkspartei
Met betrekking tot de sociale politiek is de ÖVP een klassieke conservatieve beweging, die staat voor eerbied voor traditie en stabiliteit van de sociale orde. De ÖVP heeft zich in het verleden vooral geprofileerd als een katholieke en anti-socialistische partij. Met betrekking tot economisch beleid bepleit de ÖVP een koers die waarschijnlijk het beste als neoliberalisme kan worden beschreven. De partij onderschrijft de vermindering van een uitgebreide collectieve sector, welzijnshervormingen en algemene deregulering. Met betrekking tot buitenlandse zaken steunt het Europese integratie. De Oostenrijkse Volkspartij is hoofdzakelijk populair onder de Oostenrijkste middenklasse, grote en kleine bedrijfseigenaars en landbouwers. Gemiddeld zijn de aanhangers van de ÖVP redelijk hoog opgeleid en relatief rijk.

SPÖ : Sozialdemokratische Partei Österreichs
De SPÖ is een socialistische partij. Sinds 1999 zit zij in de oppositie. In 2000 werd Alfred Gusenbauer tot bondsvoorzitter van de partij gekozen. De partij staat vooral sterk in de steden.

FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs
De FPÖ wordt over het algemeen beschouwd als een populistische en nationalistische partij. Gewoonlijk wordt de partij met de naam van Jörg Haider geassocieerd. De FPÖ haalde ongeveer 27% van de stemmen bij de verkiezingen van 1999. In 2000 werd de partij lid van een coalitieoverheid met de ÖVP van Wolfgang Schüssel. Er was een grote mate van internationale verontwaardiging bij de 14 Europese lidstaten die diplomatieke sancties in werking stelden tegen Oostenrijk. In november 2002 resulteerden de algemene verkiezingen in Oostenrijk in een monsteroverwinning (42,27%) voor de ÖVP en de FPÖ kreeg dit keer slechts 10,16% van de stemmen, minder dan de helft van het aantal stemmen bij de vo rige verkiezingen. Niettemin ontstond er een nieuwe coalitieoverheid tussen de ÖVP en de FPÖ. In september 2003 zorgden de regionale verkiezingen opnieuw voor zware verliezen van de FPÖ. De verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2004 verminderden het aandeel van de FPÖ tot 6%. In april 2005 richt Jörg Haider een nieuwe partij op, de BZÖ, en neemt een groot deel van de FPÖ-politici mee, inclusief de belangrijkste politieke vertegenwoordigers (ministers). De FPÖ is gebarsten. Strache wordt partijvoorzitter, en blijft zitten met de nationaal-socialistische fractie van de partij . De partij maakt voorlopig nog maar weinig kans enige invloed uit te oefenen op het politiek parket.

BZÖ – Bündnis Zukunft Österreich
De nieuwe partij van Jörg Haider. Nationalistisch, zonder de extreem rechtse ondertoon van de FPÖ-blijvers. Doordat hij quasi alle voormalige FPÖ- ministers meenam, is de BZÖ een regeringspartij. De partij speelt voornamelijk op nationale gevoelens.

Die Grünen
De Oostenrijkse Groenen. Partijvoorzitter is Alexander Van der Bellen. Thematiek : milieu, immigratie en integratie, sociale aspecten, anti-racisme. Deze partij was tot nog toe steeds in de oppositie.

Uitslag parlementsverkiezingen (24 november 2002):
Österreichische Volkspartei (ÖVP) 42,3% 79 zetels
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) 36,5% 69 zetels
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) 10,0% 19 zetels
Die Grünen 9,5% 16 zetels
Overige partijen 1,6% geen zetels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *