Economie Oostenrijk

Thema’s > Economie Oostenrijk

In 2005 groeide het Oostenrijkse bruto binnenlands product met 1,9 procent. In 2004 was de groei nog 2,6 procent. Dit was echter een opleving na een aantal mindere jaren.

Volgens eerste berekeningen steeg het handelsoverschot in 2007 tot 1,5 miljard euro, een nieuw record en dat ondanks dat de Oostenrijkse uitvoer te lijden had van de zwakke dollar. De Verenigde Staten zijn de derde handelspartner en de grootste overzeese exportmarkt van Oostenrijk.

In 2007 groeide de export met 9,8 procent tot 113,9 miljard euro, terwijl de import met 7,9 procent tot 112,4 miljard euro steeg. Oostenrijk, dat in het verleden met een erg negatieve handelsbalans kampte, is een van de grootste uitvoerders van Europa geworden.

Het overschot op de handelsbalans van Oostenrijk zal over 2008 mogelijk verdubbelen tot 3 miljard euro volgens de Oostenrijkse Handelskamer. De Handelskamer verwacht dat de groei in 2008 zal vertragen maar toch nog op 8 procent zal blijven.

Europa en vooral Duitsland blijven de grootste exportmarkten van Oostenrijk: ongeveer 80 procent van de goederen die in Oostenrijk geproduceerd worden, gaat naar Europa, waarvan 21,8 procent naar Duitsland.

De Oostenrijkse deelstaat Oberösterreich is reeds schuldenvrij, er is dus geen staatschuld.

Het Oostenrijkse Institut für Höhere Studien (IHS) voorspelt een sterke groei van de Oostenrijkse economie in de jaren 2007-2011. Gemiddeld wordt per jaar een groei van 2,6 procent verwacht. Dit is ongeveer even hoog als de groei die verwacht wordt in de gehele Europese Unie, maar beduidend hoger dan de gemiddelde prognose in de Eurozone.

Werkgelegenheid
Het werkloosheidspercentage in Oostenrijk is de laatste jaren redelijk stabiel, rond de 5 procent (in 2005 bedroeg dit percentage 5,2 procent). Het aantal werkzame personen zal waarschijnlijk niet veranderen in de toekomst. Door de efficiëntere productie, stimulerende maatregelen voor vrouwen en oudere mensen om te gaan werken en de geleidelijke afschaffing van het vervroegde pensioen, zal de arbeidsproductiviteit gelijk blijven. Het negatieve effect op het arbeidsaanbod door het lage geboortecijfer zal worden gecompenseerd door de immigratie van nieuwe inwoners.

Salarissen
Oostenrijk kent geen wettelijk minimumloon, het minimumloon wordt bepaald na onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgevers. Het is in Oostenrijk erg gebruikelijk om Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) te sluiten. Voor leerlingen en personen in hun eerste baan is het wettelijke minimum 75 procent van een vastgesteld bedrag in de cao.
Het gemiddelde jaarinkomen in 2004 was 25.100 euro. Voor mannen lag het gemiddelde op 30.713 euro, voor vrouwen was dit 18.501 euro. Het gemiddelde jaarinkomen is het laagst in de deelstaat Tirol en het hoogst in Wenen.

Gebruikte bronnen en plaatsen waar meer informatie te vinden is:

 • Nederlandse ambassade te Wenen
 • ÖSTAT, Österreichisches Statistische Zentralamt
  Hintere Zollamtsstraße 2 B, A – 1033 Wenen
  Telefoon: +43 1 71 128-0
  Fax: +43 1 711 287 728
  Op de internetsite van Statistik Austria (het nationale Oostenrijkse statistische bureau) is informatie te vinden over macro-economische onderwerpen, zowel op nationaal als op bondslandniveau. Er zijn doorklikmogelijkheden naar de statistische bureaus van de Oostenrijkse bondslanden, de nationale statistiekbureaus in de andere EU-landen en overige landen in Europa en naar diverse internationale organisaties.
  www.statistik.at
 • Eurostat
  Op de website van Eurostat zijn statistieken te vinden over de lidstaten van de Europese Unie, ook per lidstaat.
  http://ec.europa.eu/eurostat
 • WIFO (Wirtschaftsförderung Österreich)
  Op de website van het Oostenrijks instituut voor economisch onderzoek worden rapporten over de groei van de Oostenrijkse economie gepubliceerd.
  www.wifo.at
 • Arbeitsmarktservice AMS Austria
  Treustraße 35-43, A – 1200 Wenen
  Telefoon: +43 1 33 178-0
  Fax: +43 1 33 178-130
  Internet: www.ams.or.at
 • Oostenrijks instituut voor economische onderzoek: http://www.wifo.ac.at
 • Oostenrijkse nationale bank: www.oenb.at

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *