Hohe Tauern Nationalpark

Plaatsen > Tirol  > Hohe Tauern Nationalpark

Hohe Tauern (c) 2007 Ad van Tuyl

Hohe Tauern (c) 2007 Ad van Tuyl

Sind 1981 is het Nationalpark Hohe Tauern een feit. Het park beslaat een gebied van 1.836 m2 en ligt in de Bündesländer van Salzburg, Tirol en Kärnten. De Hohe Tauern staat bekend als één van de mooiste en waardevolste landschappen in Europa. Het gebied is niet alleen interessant voor vergevorderde alpinisten maar ook voor de recreatieve onervaren wandelaar.

Zeldzaam geworden planten en dieren kunnen hier nog in hun oorspronkelijke leefklimaat leven.

Algemene feiten
De Hohe Tauern is 266 bergtoppen rijk die een hoogte hebben van boven de 3.000 meter. Er liggen 551 meren, 279 beken, 26 grote watervallen en 10 grote, imponerende bergkloven.

140 m2  van het park is bedekt met Gletscherijs. Er zijn in totaal 342 gletschers waarvan de Pasterze met zijn bijna 19 m2 de grootste is van de Oost-alpen. Later in dit artikel komen we nog op de Pasterze terug.

Er leven in het park rond de 1.900 verschillende soorten kevers, 41 soorten sprinkhanen, 9 vissoorten, 114 soorten vogels die er hun broedgebied hebben, 52 zoogdiersoorten, 4.000 soorten paddestoelen, meer dan 1.300 plantensoorten die een bladnerf hebben en ongeveer 1.150 verschillende soorten korstmos.

De Hohe Tauern is ook het leefgebied van de steenarend, de lammergier, wild dat in de bergen en op de rotsen kan leven zoals de gems, berggeit etc., de vlindersoort Zwarte Apollo, en de hoogveenhanekam.

Op vele plaatsen in het park bevinden zich meer dan 200 verschillende mineralen.

Er is in het hele park een goede infrastructuur die bestaat uit ongeveer 3.400 km aangegeven wandelwegen en ca 60 instructiepaden en –wegen. Door het hele park heen treft men talrijke informatiehuizen, Nationalpark huizen en bezoekersplaatsen. De hoogste berg in het gebied is de Grossglockner met een hoogte van 3.789 meter hoog.

Gletscherschlif Innergschlöss
Door de slijpende kracht van de gletscher samen gevoegd lijkt het op een maanlandschap. Hier kan men een landschap beleven zoals dat er kort na de ijstijd uitgezien moet hebben. De tocht om hier te komen is zwaar ondanks dat het over een begaanbaar pad gaat. Deze tocht kan alleen ondernomen worden indien men over een uitstekende conditie beschikt.

Zedlacher Paradies
Sinds honderden jaren gebruikten de boeren deze nabij de dorpen gelegen weide als graasweiden voor hun vee. De weiden zijn inmiddels verdwenen maar de bomen, larixen, zijn blijven staan. Sommigen zijn al meer dan 600 jaar oud en zijn enorm groot geworden. Speciaal in de herfst, vlak voordat de de larixe hun geel geworden bladeren laten vallen is een wandeling door dit paradijs een schitterende belevenis.

Hintersee/Felbertal-Mittersill
De Hintersee is ontstaan na een grote aardbeving in de Hohe Tauern in 1495. Deze beving maakte zo’n geweldig groot deel van de berg los, dat de huidige Hintersee direct 10 meter hoger kwam te liggen. Sijle rotswanden, door lawines doorsneden rotsformaties, bos, weiden zijn in in Felbertaler Trogschuss te zien. Dit is de voorgrond waarachter u de Hintersee aantreft. Een bijzonderheid zijn de stijle rostformaties, die niet door het vee begraasd konden worden. Om toch het noodzakelijke voer voor de winter bijeen te garen werden de weiden op de rotsformaties met de hand gemaaid.

Daar waar de aarde met het meer in aanraking kwam werd de bodem zeer vruchtbaar en kan men er bijzondere, beschermde, planten en dieren aantreffen.

De Lehrweg van het Nationaalpark vertelt en leert de wandelaar een hele hoop over deze planten en dieren. Meer informatie hierover treft u aan in de brochure “Naturführer Felber- und Amertal, Hintersee”.

Rotmoos/Ferleitental-Fusch
De Rotmoos is een kalkachtig laagveen gebied gelegen in het daleinde van het Ferleitentales. Het is een zeer zeldzaam veengebied in dit gebied van een bodem die gedomineert wordt door zure grond en stenen in deze centraal Alpen. Vele karakteristieke veen en hooggebergte planten maakt dit gebied tot een juweel van de natuur in nationale en internationale orde. In 1995 werd dit gebied opgenomen in de internationaal belangrijkste vochtige gebieden van het RAMSAR-beschermingsgebied.

Bijzonder indrukwekkend zijn de orchideeën in het voorjaar. De naam heeft het gebied gekregen door de rode aarde die daar waar het water tot stilstand komt rood gekleurd is. Dit gebied is alleen bereikbaar per fiets of wandelend.

Rauriser Urwald
Aan het einde van het Hüttwinkltals ligt het Rauriser Urwald. Als een sprookjesbos met weiden en meer dan 100 jaar oude bomen ligt het in een schilderachtige bergcoulissen. Geweldige rotsblokken, kleine meertjes, sappige weiden maken het hier tot een heel bijzondere wereld. Dit karakteristieke landschap is ontstaan door het opstuwen van de bergen in de laatste ijstijd.

Das Seebachtal
Het Seebachtal in de gemeente Mallnitz is niet zomaar één van de vele drieduizenden omrande gebieden van een grandioos hooggebergte dal, maar staat tot op heden nog steeds bekend als model voor het gehele nationaalpark.

Met zijn 14 kilometer is het Seebachtal het langste van Mallnitz. De ingang van het dal met zijn brede vlakke dalbodem nodigt tot een gezellige wandeling uit. Hier ligt ook de Stappitzer See, een natuurkundige bijzonderheid op zich. Het is een belangrijke rustplaats voor trekvogels.

Achter de Stappitzer See verandert het dal al snel van karakter. Stijle rotswanden waar de watervallen vanaf storten met heerlijke bergbossen, maken het een bijzonder landschap dat ontoegankelijk is voor wandelaars.

Bij het einde van het dal komt men bij een gletscher die van  de kam van een berg naar beneden loopt.  Een alpine wildernis die aan de Rocky Mountains doet denken.

Door weldoordacht met de natuur om te gaan kon dit gebied al honderden jaren model staan hoe een internationaal park beheerd moet worden. Het inrichten van het eerste natuurreservaat, als eerste het vaststellen van de rechten en plichten in een nationaal park, behoud en beheer van de wildstand en alle dieren die er leven, de uitzetting van de eerste baardgeiten in Kärnten etc. Zo is dat Seebachtal richtinggevend geworden voor het gehele Nationalpark Hohe Tauern.

Gamsgrube
De Gamsgrube ziet eruit als een hoge kruiwagen die direct tegenover de Großglockner en halverwege de Pasterzengletscher ligt. De Gamsgrube laat een natuurkundige sensatie zien die in het totale alpengebied zijn gelijke niet kent. Een speciaal klimaat (koude winters met stormen en warme, droge zomers) dat je verder alleen tegenkomt op Groenland of IJsland of in de gebergten van centraal Azië, hebben hier een bijzonder gebied laten ontstaan. Hier vindt men flora met steppenrassen zoals in Siberië. Hier treft u de meest zeldzaamste  plantensoorten aan van de Alpen zoals de Alpenbreitschötchen of de Rudolfs Steinbrech. Tegenwoordig is de Gambsgrube een bijzonder beschermd gebied, dat absoluut niet betreden mag worden (enkele uitzonderingen daargelaten). Daarom is dit gebied ook het best beschermde gebied van Oostenrijk.

Die Jagdhausalmen

Hohe Tauern (c) 2007 Ad van Tuyl

Hohe Tauern (c) 2007 Ad van Tuyl

De van oorsprong oudste almen van Oostenrijk liggen in het achterste deel van het Defereggental op bijna 2.000 meter hoogte. Door zijn oorspronkelijke ‘bouwstijl’ te behouden past het bijzonder goed in het karige landschap en heeft men het gevoel dat Klein-Tibet verhuist is naar het hart van de Oost-alpen.

Saumpfade und Tauernhäuser
Niet om de watervallen te bekijken kwamen honderden jaren her de mensen naar Krimml. Het doel was veel meer de Krimmler Tauern, een oude handelsweg die het Duitse Rijk met Italië verbond. De Korntauern tussen Mallnitz en het Gasteinertal was in de Romeinse tijd de hoogst begaanbare Alpenovergang. Ook in de middeleeuwen speelde de doorgangshandel een belangrijke rol. Toen nog niet op vier banden maar met paard en wagen.

Over de Saumpfade van de Felber- en Fuschertauern werden bijvoorbeeld zout, metaal en leer naar het zuiden gebracht en wijn, kruiden en olie naar het noorden. Een belangrijk rustpunt waren in die tijd de Tauernhäuser, die het handelsverkeer bescherming boden en die nu in de tegenwoordige tijd de wandelaar een onderdak geven. Ook boden ze destijds onderdak aan arme reizigers, boden hulp bij nood en gevaar en verzorgden en hielden ze de markeringen langs de weg in stand.

Perchten
In de Hohe Tauern komen de Perchten jaarlijks in elk dag om geluk en zegen voor het komende jaar te brengen. Het gebruik van de Perchten komt echter niet alleen in de Hohe Tauern voor. In Eberndorf bijvoorbeeld is een hele groep mensen die zich gedurende het hele jaar bezig houdt met het snijden in hout voor het maken van de maskers. Zo rond de tijd van Sinterklaas ziet met in die omgeving dan ook vele Perchten.

Wunderwelt Glocknerwiesen
De Glocknerwiesen, gelegen direct aan de Großglockner Hochalpenstraße zijn niet alleen bijzonder kultuurhistorische maar ook natuurkundige erven in het aandeel van Kärnten aan het nationaalpark.

Vroeger werden de bergweiden aan de zuidzijde van de Hohe Tauern door de bergboeren gemaaid. Zelfs de steilste hellingen werden zo gebruikt dat het hooi van de alm als wintervoer voor het vee in de stallen gebruikt kon worden. Tegenwoordig is deze natuurlijke vorm van bewerking niet meer haalbaar. Gebruik van moderne technieken, maar ook de moderne middelen om vee te voederen maken het niet meer noodzakelijk de steilste hellingen te maaien. Nog heden te dage worden wel een aantal weiden met de zeis gemaaid maar niet allen meer. Door het maaien met de zeis, waarmee er veel minder in de natuur kapot gemaakt wordt dan met de moderne gereedschappen, heeft de natuur hier zijn kans gekregen. Tot op heden zijn hier 180 verschillende plantensoorten aangetroffen waarvan er 37 tot de beschermde soorten behoren.

Pasterze
Van het Nationalpark Hohe Tauern is ongeveer 7% met eeuwig ijs bedekt. In totaal telt het park 342 gletschers. Speciale aandacht voor de Pasterze, de gletscher die in de Hohe Tauern ligt onder de kam van de GrossGlockner. Met zijn 18 m2, een ijsvolume van 1,8 m3 en een totale lengte van 9 km is het de grootste gletscher van de Oostalpen. Sinds jaren oefent deze gletscher grote aantrekkingskracht uit op alpinisten en onderzoekers. In 1878 werd de rand van de gletscher gemarkeerd door de uit Klagenfurt afkomstige Ferdinand Seeland, waarmee de eerste
schrede gezet werd op de weg van metingen en vorderingen van deze machtige gletscher.

Hohe Tauern (c) 2007 Ad van Tuyl

Hohe Tauern (c) 2007 Ad van Tuyl

Vanaf dat moment werden elke drie jaar metingen verricht. Dat klimatologische veranderingen ook op de Pasterze hun weerslag hebben geeft het volgende voorbeeld goed weer. Zo heeft in de afgelopen 150 jaar  deze gletscher ongeveer de helft van zijn ijsvolume verloren. Was in 1852 het volume nog 26,5 km3 tegenwoordig is het nog maar ongeveer 18 km3. In de afgelopen jaren is de Pasterze ongeveer 26 meter korter geworden en ca. 3 meter ingedund. De voorspelling is echter dat ook bij een voortschrijdende klimaatverandering de Pasterze nooit helemaal zal verdwijnen. Als de temperaturen zo blijven oplopen als de laatste jaren het geval is, dan zal de gletschertong in ongeveer 100 jaar volledig gesmolten zijn. De hoger gelegen delen van de gletscher zullen dan in meerder kleinere gletschers uiteenvallen. Een ander markant voorbeeld is dat de berghut Slamhutte die in 1799 is gebouwd en in 1829 door het voortstuwende ijs volledig is verdwenen. In 1847/1848 zijn de restanten van deze hut bij het terugvallen van het ijs weer tevoorschijn gekomen.

De gletschers zijn voor de waterhuishouding van het Nationalpark en van een groot deel van Oostenrijk van grote betekenis. Het smeltwater van de gletschers vult de beken en rivieren. En door de grote hoeveelheid water van uitstekende kwaliteit voorziet het ook een groot deel van Europa van water.

Hohe Tauern (c) 2007 Ad van Tuyl

Hohe Tauern (c) 2007 Ad van Tuyl

De Grossglockner Hoachalpenstrasse is niet aangelegd om snel van de ene
plaats naar de andere plaats te kunnen komen, maar fungeert meer als toeristische route. De weg is aangelegd tussen 1930 en 1935 door ca. 3.200 arbeiders, is 48 km lang en heeft sommige hellingen van 12%. De weg loopt van Heiligenblut naar Bruck. Het panorama dat zich ontvouwt als men langs deze weg rijdt is onvergelijkbaar. Weiden, bossen, almgronden, uitzichten op bergen en kloven, diepe en lieflijke dalen en eeuwig ijs. En natuurlijk niet te vergeten de grootste berg van Oostenrijk, de Grossglockner.

De weg is geopend van begin mei tot eind oktober en is alleen toegankelijk als u in het bezit bent van een voucher die u bij de verschillende informatiehuizen kunt kopen. (www.nationalpark-hohetauern.at).

Jaarlijks wordt er door de ‘Nationalparkrangen’ verschillende wandelingen met een eigen thema georganiseerd.

Zo stonden er in 2006 in het voor- en najaar de volgende wandelingen op het programma:

· Auf den Spuren des Steinadlers Grosskircheheim

Meer dan 30 steenarenden vinden hier hun ideale leefomgeving. Gedurende deze wandeling kan men deze vogel in haar vrije wildbaan volgen.

· Durch’s Tal der sturzenden Wasser Maltatal

Een evenzo spectaculaire als afwisselende wandeling langs de hoogste en machtigste watervallen van Karnten

· Zu den Bartgeiern im Seebachtal Mallnitz

De broedplaatsen van de baardgier bevinden zich bij Schleierfall. Hier kan men het groeien van de jongen en het eerste vliegoefeningen in mei meemaken en het uiteindelijke uitvliegen uit het nest in augustus

In de zomermaanden worden er nog veel meer wandelingen georganiseerd waar onder:

 • Durch’s Tal der sturzenden Wasser
 • Im Herzen des Nationalparks Naturlehrweg Gamsgrube
 • Naturlehrweg Gossnitzfall-Kachlmoor
 • Eine Entdeckungsreise in das Tauerntal
 • Auf den Spuren der Eiszeit, Gletscherweg Pasterze
 • Wildtierbeobachtung auf der Kaiser-Franz-Joserfs-Hohe
 • Wasser-Wunder-Weg
 • Auf den Spuren des Tauern-goldes
 • Uber den Tauern Kulturwanderweg Romerstrassen
 • Das GEheimnis der Alpen Geotrall Tauernfenster
 • Im Tal der Dreitausender Naturlehrweg Gradental
 • Auf den sudlichtseten Gipfel des Nationalparks, Gipfelerlebnis Grasskopf
 • Aussichtskanzei in den Nationalpark; Gipfeltour auf das Lonzakopfl.

In en bij het Nationalpark kan men vreselijk veel beleven, ondernemen en doen. Onderstaand treft u de verschillende mogelijkheden aan van alles wat er aangeboden wordt in het deel van de Hohe Tauern dat in Kärnten ligt.

In het Nationalparkzentrum Bios Mallnitz wordt de bezoeker een ware onderzoeker en duikt in de verborgen geheimen van het ‘alpine-leven’. In het laboratorium gericht op steen, water, lucht en zon zijn 80 stations ingericht die u een onvergetelijke reis geeft geënt op uw zintuigen. Op allerlei vragen worden antwoorden gegeven. In totaal 300 natuurfenomenen wachten hier om herkent en onderzocht te worden. Hier worden uw zintuigen gescherpt met betrekking tot alles wat de Hohe Tauern aan natuur te bieden heeft.

Daarnaast geeft Bios Mallnitz u de mogelijkheid om alle levende wezens die laag bij de grond leven in het uitgestrekte gebied van de Hohe Tauern te leren kennen.

Op veel van uw vragen wat betreft: “Wat is leven?” kunt u in dit centrum een antwoord krijgen.

Was het vroeger het goud in de Hohe Tauern dat het meest waardevol was, tegenwoordig is dat het water. We zien het water hier in zijn meest oorspronkelijke vorm. In het hoger gelegen gedeelte van het Möltal worden van mei tot oktober excursies georganiseerd naar het zogenaamde ‘Wassergold’.

Heiligenblut een gouddelversdorp
Geen gebied in de Hohe Tauern  is zo door de berghandel doordrongen als het Rauriser Tal. Al ten tijde van de Kelten en Romeinen werd in het huidige nationaalpark gebied naar goud en zilver gezocht. De eigenlijke goudgolf zette zich eerst halverwege 1500 in. Meer dan 100 jaar lang was Rauris het belangrijkste gebied in Europa voor de gouddelvers. Meer dan 1000 grotten zijn zo ontstaan. Door de concurrentie, het verschuiven van de gletscher in de 18e en 19e eeuw en zijn moeilijke geologische ligging werd het delven in de hoger gelegen gebieden onrendabel.

In 1600 was Heiligenblut een gouddelversdorp. Het is in de loop der jaren geheel verwoest. Tegenwoordig is het herbouwd in de oorspronkelijke stijl. Nu kan men er nog steeds ‘goud zoeken’. En met een beetje geluk…..

In Stockmühlen en Mentlhof kan men alles ervaren en leren over het leven van de bergboeren en zoals ze reeds sinds honderden jaren een nuttig gebruik maken van de kracht van het water.

Als u de Briccius Kapelle bij Heiligenblut bezoekt dan komt u in aanraking met heilzaam water. Dit water zou met name een heilzame werking hebben bij ooglijders.

Als u een bezoek brengt aan het Schmutzerhaus in Mörtschach zult u zien hoe belangrijk water ook is voor de bewerking van wol. Het Schmutzerhaus is een van de oudste huizen in een heel klein dorp aan de Möll, en herbergt ook een geweldige collectie van handwerken zoals: mode, decoraties, speelgoed en de bewerkte wol naar vilt.

Hier worden ook workshops gehouden in het bewerken van wol naar vilt. Een workshop duurt ongeveer een uur en dan heeft u al een eigen gemaakt kunstwerkje van vilt in uw hand. Maar let wel, wilt u echte werkstukken van vilt maken reken dan op een zeer arbeidsintensief werkje dat vele uren in beslag neemt.

Sinds ongeveer 700 jaar is de Mautturm de ‘wachter’ voor de plaats Winklern. Diende hij vroeger als veilige plaats langs de belangrijke handelsroute vanuit het zuiden lopende over de Tauern naar Salzburg, zo is hij in de tegenwoordige tijd een bekend beeld horende bij het Nationalpark Hohe Tauern. Nog niet helemaal permanent, maar al wel bijna is hier de tentoonstelling te bewonderen van gesteente die in de Hohe Tauern gevonden zijn.

Openingstijden dagelijks van 09.30-17.30 uur. Rondgang met een gids is dagelijks mogelijk na vooraf een afspraak gemaakt te hebben. Hiervoor kan men bellen: 00-43-(0)4822-227-16 of informatie inwinnen via www.winklern.at.

In Groβheim vindt u een permanente tentoonstelling TauernGold. Groβheim was honderden jaren de ‘motor’ van de gouddelvers. De tentoonstelling TauernGold in Schlössl Groβkirchheim, het enige centrum van de TauernGold regio, laat zijn gasten de geheimen zien van het zware werken van het delven vanaf het hooggebergte tot halverwege de bergen. Hier komt men in alles te weten over het Tauerngoud, de geschiedenis ervan en de vele sagen die hieromheen ontstaan zijn. Openingstijden van 13.00-17.00 uur; op dinsdag gesloten. Op aanvraag kan ook een bezoek gebracht worden buiten de openingstijden om. U dient dit van te voren aan te vragen. Tel.: 00-43-(0)4825-52121 of www.grosskirchheim.at.

Vanaf Mallnitz is een schitterende route uitgezet speciaal voor Nordic Walking. De route is ideaal voor bewegings- en trainingsmogelijkheden met de Nordic Walking stokken. Wandelen en lopen op een hoogte variërend tussen de 1.200 en 1.300 meter bevordert de zuurstoftoename en een duidelijke prestatieverbetering. De uitgezette route voert u door een onberoerd berglandschap en vruchtbare dalen. Indrukwekkende beelden van het landschap waar deze route doorheen loopt kunt u vinden op de website.
Verdere informatie: Urlaubsinformation Mallnitz; tel.: 00-43-(0)4784-290 of www.mallnitz.at.

Naast Mallnitz is er ook een schitterende route uitgezet voor Nordic Walking bij het Fitness Park Heiligenblut. Nordic Walking is de juiste tak van sport voor iedereen die het aan de ene kant graag rustig aan willen doen, maar er aan de andere kant ook wel hard tegenaan wil gaan. Een 24 kilometer lange afwisselende Nordic Walking route leiden u door een wonderschoon natuurlandschap. En het is niet alleen Nordic Walking wat de klok slaat, want bij Kachlmoor/Göβnitzwasserfall krijgt u interessante informatie over de natuurbelevenis van de waterval. Er zijn twee routes gemaakt de ene Wasser-Wunderweg-Jungfernsprung is ook ideaal voor kinderen terwijl de meer gevorderden een prachtige route kunnen volgen van de Alten Glocknerstraβe, die u een adembenemende blik gunt op het panorama van de Hohe Tauern. Informatie: Tourismusverband Heiligenblut/Groβglockner; tel.: 00-43-(0)4824-2001-21 of www.heiligenblut.at.

De schitterende wandeling Glocknerrunde, in zeven dagen rond de Groβglockner, is apart opgenomen. Deze wandeling is goed te doen voor wandelaars met een goede conditie en wandelervaring. De hele wandeling kunt u in een keer doen waarbij u dan overnacht in de verschillende berghutten. Ook bestaat de mogelijkheid om na elke etappe af te haken of juist daar pas te beginnen. In dat geval maakt u gebruik van de postbus. Kijkt u onder de rubriek Tochten bij Glocknerrunde, waar u alle informatie aantreft.

De Alm- und Schaukäserei bij Kasereck bereikt u door de Groβglockner Hochalpenstraβe vanaf Heiligenblut te nemen of te wandelen vanaf het Bergstation Schareck richting Heiligenblut. Iedere bezoeker krijgt de kans om over de schouder van de kaasmaker heen te kijken en zo de geheimen van het kaasmaken te leren. In het naast de kaasmakerij gelegen gemoedelijk ingerichte restaurant kunt u genieten van allerlei biologische, zelfgemaakte producten. In de bijbehorende winkel kunt u allerlei biologische producten ook nog kopen. Openingstijden zijn van midden mei tot september waarbij voor de kaasmakerij geldt dat deze dagelijks geopend is van 08.00-15.00 uur en de Biowinkel en het restaurant van 09.00-17.00 uur. Informatie: Agrargemeinschaft Tauernberg und Rossbachalm; tel.:00-43-(0)4824-24629 of www.kasereck.at.

De Raggaschlucht in Flattach. Een belevenis in de wereld van het water. Het water van de Raggabach maakte deze schlucht (nauwe doorgang tussen twee bergen) tot een van de mooiste natuurlijke schluchten van de Alpen. Kaarsrechte rotswanden vormen een deel van de schlucht, terwijl het het geluid van vallend water de lucht vult. Het vallende water van de berg toont u een adembenemend schouwspel. Weinig watervallen zijn zo groots en imposant in het alpengebied. Kunstig aangelegde paden maken het wandelen door deze schlucht makkelijker terwijl de terugweg u door een mooi bos voert. Meer over de Raggaschlucht vindt u op deze site onder Tochten.

Wasserspiele- und Erlebnispark in Fallbach heeft als themapunten “het dal van het neerstortende water” en “ water en de natuur”. Hier vindt u de grootste waterval van Kärnten, de Fallbach met een ‘valhoogte’ van 200 meter. Het park is leerzaam voor jong en oud op het gebied van water. Er zijn uitzichtpunten, wandelwegen, een stuk waar u kunt kletteren, een uitzichtplatform met zweefbanen,een waterspeelplaats, een waterlabyrint. Informatie:Maltatal-Alpin; Tel.: 00-43-(0)4733-286 of www.maltatal-alpin.at.

Alpinerlebnis Sonnblick op 3.106 meter hoogte. De Sonnblick roept!! Een waar bergavontuur! Voor kinderen vanaf 8 jaar. U stijgt over het Fleiβtal of Zirknitztal naar de bijzondere wereld boven de wolken. Het is een lange tocht maar eentje vol belevenissen zoals het vinden van goud in de beken, bergmeren, stukken berg waarover u moet kletteren en een gletscher totdat u na 8-9 uur aangekomen bent in het berghaus op de top. U heeft dan in totaal 1.400 meter geklommen! Voor deze tocht moet u over een goede conditie beschikken, warme en waterdichte kleding en goede bergschoenen (kwaliteit B of C).
Deze tocht is aan te raden om met een gids te doen, zeker als u al niet de nodige bergervaringen hebt. Informatie: deze tocht met gids kan gemaakt worden als er tenminste 4 personen deelnemen en alleen op zaterdag na voorafgaande afspraak. Bergführerverein Heiligenblut; tel.: 00-43-(0)4824-2700 of www.grossglockner-bergfuehrer.at.

Schnupper-Klettern in Maltatal. Maakt u eens van de gelegenheid gebruik om ‘s morgens of ‘s avonds in de vertikale wereld van de Hohe Tauern door te dringen. Op ideale oefenbergen worden u en uw kinderen door vakkundige kletterleraren het kletteren bijgebracht. Niet alleen leert u hier hier het kletteren maar ook de natuurbelevenis van de bergen zelf en het respect dat u voor ze dient te hebben als u zich met bergsporten gaat bezig houden. Uiteraard wordt u geleerd hoe u zich goed dient te zekeren, maar ook de verantwoordelijkheid naar uw kletterpartner.

Informatie: Maltatal-Alpin; tel.: 00-43-(0)4733-286 of www.maltatal-alpin.at .

Danielsberg – Keltischer Schalenstein. Reeds van verre zichtbaar is de kegelvormige Danielsberg aan het begin van laaggelegen gedeelte van het Mölltales. Tot hier kwamen in de ijstijd  de gletschers en de stenen die zij met zich hebben meegenomen vormen nu de huidige Danielsberg. Hier vindt men de oudste KULTSTATTE van Kärnten, de Schalenstein. Ook zeker de moeite van een bezoek waard is de bezichtiging van de kapel van de heilige Daniel die gebouwd is op de tempelruines van de romeinse halfgod Herkules.

Bij de rondgang wordt u verteld over de spannende verhalen van de heilige Daniel en nog veel meer van wat er zich volgens de overlevingsverhalen hier heeft afgespeeld.

Informatie: trefpunt voor de rondgang elke dinsdag om 14.00 uur. Groepen van 10 personen of meer dienen zich vooraf aan te melden. Gasthof Herkuleshof; tel.: 00-43-(0)4783-2288

Grottengolf in de Zirknitzgrotte.
Golf spelen in grotten! Heeft u het ooit eerder gedaan? De golfplaats loopt door een natuurlijke grot die in duizende jaren zich heeft gevormd. Plezier en aktie is de leus voor het grottengolfen in de Zirknitzgrotte in Groβkirchheim. Voor elke golfer, geoefend of niet een sensatie om hier eens te spelen.

Informatie: Hubert Ziervogel: tel.: 00-43-(0)4825-210 of www.doellach.at.

Zwembaden
Zomaar heerlijk een dagje in het zwembad of na een lange wandeltocht de vermoeide spieren in het water laten ontspannen…. Ook in het gebied van de Hohe Tauern zijn een aantal zwemmogelijkheden, van een overdekt zwembad met thermabaden en sauna tot een openluchtbad.

Familypark Eselgestüt Maltatal
Van oudsher behoren ezels al tot de huisdieren van mensen. Op hoeveel manieren deze dieren zijn in te zetten om ons het leven te veraangenamen en vergemakkelijken kunt u in dit park ervaren. Zo droegen ze onder andere mensen over de hoogste toppen van Bergen heen en droegen ze de bagage, ze trokken wagens en dreven de molens aan die bij een bron waren gelegen.

Het Familypark herbergt ongeveer honderd verschillende dierrassen. Deze dieren laten zich graag aaien en de moedigste kinderen kunnen zelfs een ritje maken.

Informatie:Pension Hochalmspitze; tel.: 00-43-(0)664-1608111 of www.members.aon.at/eselgestuet.

Pferdekutschenfahrten in Mallnitz
In plaats van u met de benenwagen door een deel van de Hohe Tauern voort te bewegen, kunt u dit ook doen door plaats te nemen in een wagen getrokken door paarden. Langs meren en talrijke watervallen wordt u door de verschillende dalen van de Hohe Tauern rondgereden. Bekijkt u op deze manier eens het Seebachtal, de Stappitzer See, het Tauerntal of laat u zich de bezienswaardigheden van Mallnitz tonen.

De tochten duren tussen de 1,5 uur en 3 uur, afhankelijk van welke tocht u kiest. Maar hoe lang de tocht ook duurt er wordt altijd een rustpauze ingelast waarin mens en paard een versnapering tot zich kunnen nemen.

Informatie: tochten worden dagelijks gemaakt van mei tot oktober en starten om 11.00 uur en om 14.00 uur.

Nationalpark Pferdekutschenfahrten; tel.: 00-43-(0)664-2844583 of www.pferdebauernhof.com.

Paardrijden bij Reiterhof Krabeter in Penk
Bij het familiebedrijf Krabeterhof, heeft men de mogelijkheid om vanaf de paardenrug van het natuurschoon te genieten. “Het grootste geluk ter wereld ligt op de paardenrug”, zegt een spreekwoord waarin vele paardenliefhebbers zich kunnen vinden, en zal door iedereen beaamd worden die zelf van de natuur geniet tijdens buitenritten.

Voor iedereen die nog nooit heeft paardgereden bestaat de mogelijkheid om zich hier vertrouwd te maken met paarden en het paardrijden. Onder deskundige begeleiding kunt u tochten maken, maar ook een hele vakantie kunt u hier doorbrengen. Niet alleen tochten worden georganiseerd maar er worden ook lessen gegeven in dressuur en springen.

Informatie:Reiterhof Krabeter; tel.: 00-43-(0)664-3737348 of www.members.aon.at/krabeterhof.

Sport-Erlebnis-Camp: Wildwasserwelt Obervellach
Kunt u zich voorstellen hoe de adrenaline door uw lijf zal stromen bij een 13 kilometer lange raftingtoer over de Möll? Beleef de “Hochseilgarten” door u zonder angst 9 meter boven de grond te wagen. Over zeilen, balken, netten en touwbruggen balanceren en de zwaartekracht te trotseren.

Bij de aangeboden canyoning tochten kunt u de oorsprong van het water volgen door schluchten en watervallen. Door ervaren gidsen begeleid wordt voor u het glijden, springen en roetschen een zeldzame belevenis. Bent u bereidt het avontuur aan te gaan?

Informatie:Raft Camp Pristavec; tel.: 00-43-(0)4782-2727 of www.sporterlebnis.at.

Faszination Canyoning in Stall im Mölltal
Wat maakt canyoning zo fascinerend? Deze vraag wordt beantwoord in de Wöllaschlucht, waar canyoning op een manier wordt gepresenteerd die u er telkens weer naar doet terugverlangen nadat u het eenmaal meegemaakt heeft. Je eigen grenzen kennen en verleggen, of alleen de natuur in zijn volle kracht leren waarderen, dat alles is mogelijk in de Wöllaschlucht. Ervaren en gediplomeerde gidsen geven u de nodige zekerheid. Bij een tocht krijgt u naast onvergetelijke natuurindrukken, 12 verschillende rutschen, sprongen van 1, 2, 3 of 7 meter, het meegevoerd worden door twee 30 meter lange watervallen om dan terecht te komen bij een schitterende, zonnige rustplaats.

Informatie:Wölla Canyoning; tel.: 00-43-(0)664-1333226 of www.kaernten-canyoning.at.

Club-Aktiv-Mölltal (CAM), Nationalpark Outdoorcenter
Maximaal avontuur zonder risico! Vrijetijdsbesteding voor het hele gezin! Daar staat CAM voor en daar zetten de personeelsleden zich voor in. Het sportcentrum biedt u de optimale mogelijkheden voor natuuravontuur, trent gevoelige sporten zoals raften en canyoning, Canadees varen, Kajak of vlotvaren, hydrospeed, hochseilgarten en bikesport. 150 kilometer in alle denkbare moeilijkheidsgradaties nodigen uit voor een mountainbike tocht. Deze Golden Trail-Route voert u tot in het Groβglockner gebied. Bij begeleide tochten tonen de gidsen alle bijzonderheden die u onderweg tegenkomt en die u anders snel over het hoofd zou zien, omdat ze alleen bij ‘insiders’  bekend zijn. Informatie: CAM-Club Aktiv Mölltal; tel.: 00-43-(0)4785-410 of www.cam.at.

Rafting, canyoning Schusser
Dit wildwater-plezier mag u niet aan u voorbij laten gaan. Tegen de indrukwekkende coulissen van de Hohen Tauern maken uw bezigheden hier tot een onvergetelijke. Tot het Fun-programma behoort een 3 meter ‘jump’ in wildwater. De modernste uitrustingen en ervaren gidsen zorgen voor uw veiligheid. Daarom is deelname mogelijk onafhankelijk van leeftijd of geslacht.

Informatie: Austria Sportschule Schusser; tel.: 00-43-(0)664-2040814 of www.peak.at/sportschule.

Mölltaler Gletscher – Erlebnis 3000
De Mölltaler Gletscher is de enige gletscher in Kärnten. Maar ook in de zomer is het hier een bijzondere sportbelevenis. U gaat met de Gletscher Express en de Eisseebahn tot het Panoramarestaurant Eissee. Voor de wandellustigen wordt de Gipfelerlebnis 3000 aangeraden. Daarbij wandelt u de korte weg naar het dalstation van de Scharecklifte en laat u vervoeren tot aan de top. Van daaruit voert de Gletscherwanderweg u terug naar de Eisseebahn “Glaspalast” naar het Panoramarestaurant Eisse met zijn heerlijke zonneterras. Informatie: Mölltaler Gletscherbahnen; tel.: 00-43-(0)4785-8110 of www.gletscher.co.at.

Hochgebirgsbahnen Ankogel
De Hochgebirgsbahnen Ankogel is een groepspendelbaan met twee cabines tot een middenstation en met 3 cabines tot het bergstation. Deze cabines brengen u op een makkelijke, comfortabele manier naar het wandelgebied Anskogel tot op 2.636 meter hoogte. Deze berg in het midden van de Hohe Tauern geeft u een onvergetelijk, schitterend panorama over het hele hooggebergte, wat u zelden ergens anders tegen kunt komen. Het bergrestaurant staat om zijn goede keuken bekend. Er zijn hier goed gemarkeerde wandelwegen.

Informatie: Hochgebirgesbahnen Anskogel; tel.: 00-434-(0)4784-632 of www.ankogel-ski.at.

Panorambahn Kreuzeck
De nostalgische Kreuzeckbahn, gebouwd in 1956, brengt u in een romantische tocht naar Wasserspeicher Rossweise en het op 1200 meter hoog gelegen bergstation. Hier vindt u een van de mooiste bergwandelgebieden van de Alpen, de Kreuzeckgruppe met een van de markantste berguitzichten van de Tauernregio, de Salzkofel van 2.498 meter hoog. Ook hier weer hele bijzondere wandelmogelijkheden.

Informatie: van eind juni tot midden september van maandag t/m zaterdag van 09.00-17.00 uur. Panoramabahn Kreuzeck; tel.: 00-43-(0)4783-205073 of www.reisseck.at.

Groβglockner Gletscherbahn
Een korte tocht met de Bahn, een wandeling van een paar minuten en dan hebt u de Pasterze, de grootste gletscher van de oostalpen bereikt. 10 kilometer van ‘eeuwig’ ijs. Een pad voert u langs de Gletschermühlen. Tot waar nu het bergstation is, liep vroeger het ijs van de gletscher door.

Informatie: Groβglockner Bergbahnen Touristik GmbH; tel.: 00-43-(0)4824-2288 of www.skiheiligenblut.at.

Bergbahnen Heiligenblut – Schareck
Direct in het hart van de Hohe Tauern brengt de Seilbahn Heiligenblut-Schareck u op 2.600 meter. Hier zijn fantastische wandelwegen die u naar de hoogalpine regio’s voeren of over de almen terug in het dal. En tijdens u verblijf waakt de Groβglockner over u met zijn meer dan 3.000 meter.

Informatie: Bergbahnen Heiligenblut-Schareck; tel.: 00-43-(0)4824-2288-18 of www.skiheiligenblut.at.

Malta-Hochalm-Straβe
Een hoogtepunt is de Malta-Hochalm-Straβe. Op 911 meter begint de reis over deze 14,4 kilometer lange straat. U passeert de Malteiner Wasserseilen, gaat door zes natuurstenen tunnels en klimt tot een hoogte van 2.000 meter. Een bezoek aan de Tauernschatzkammer mag u zich niet ontnemen. Deze tocht zal ook voor u een onvergetelijke blijken te zijn.

Informatie: geopend van begin mei tot midden oktober. Malta-Hochalm-Straβe; tel.:00-43-(0)463-20232259

Tot slot
Over het gehele gebied van de Hohe Tauern is nog veel en veel meer te schrijven en te vertellen. Het laatste gedeelte van alles wat er te zien en beleven is bij de Hohe Tauern betreft alleen dat gedeelte dat in Kärnten ligt. Mocht u van een bezienswaardigheid meer informatie wensen dan moet u zelf contact met hen opnemen. Daar waar mogelijk zijn namen, telefoonnummers en internetverbindingen aangegeven.

En mocht u een bezoek brengen aan dit geweldig schitterende imposante gebied, dan wensen wij u een heerlijke vakantie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *